Menu Sluiten

We nemen uw privacy erg serieus. U kunt ons volledige privacy-beleid lezen in onderstaande document.

Zorgvilla Nova is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Zorgvilla Nova verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt via het contactformulier. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in schriftelijke correspondentie of telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk, zoals Facebook)

– Internetbrowser en apparaat-type 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zorgvillanova.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Zorgvilla Nova verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Contact met u op te nemen na een verzoek hiertoe door middel van het invullen van ons contactformulier

– Contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Zorgvilla Nova analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Zorgvilla Nova neemt nooit besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zorgvilla Nova) tussen zit.

Zorgvilla Nova bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Contactgegevens contactformulier:

-Naam

-E-mailadres

-Telefoonnummer

Zolang er actief contact is, of indien dit nodig is voor de dienstverlening; bijvoorbeeld als het contactverzoek heeft geleid tot een gezamenlijke overeenkomst zoals in de relatie werkgever/werknemer of middels bewoning in onze zorgvilla. Als er geen actief contact noch actieve overeenkomst meer is, bewaren wij bovenstaande gegevens nog 12 maanden om bij onvoorziene omstandigheden nog contact op te kunnen nemen. Daarna worden deze vernietigd. Op verzoek kunnen uw gegevens altijd eerder verwijderd worden (zie hieronder).

Zorgvilla Nova verkoopt uw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals een juridisch onderzoek door bevoegde instanties.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zorgvilla Nova blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Zorgvilla Nova gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser, verwijderen.

U hebt natuurlijk altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorgvilla Nova, en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u, of naar een ander door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar info@zorgvillanova.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Zorgvilla Nova wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zorgvilla Nova neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt continu preventief en anticiperend passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Al onze websites en servers zijn voorzien van de meest geavanceerde beveiligingsmodules en beveiligingsprotocollen, deze worden dagelijks automatisch geüpdatet en gegevensoverdracht vindt enkel plaats via versleutelde verbindingen (SSL-certificaat).

Als u ergens op enig moment toch het idee mocht hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alstublieft zo snel mogelijk contact met ons op via info@zorgvillanova.nl dan zoeken we dat tot de bodem uit.

Onze contactgegevens:

 

Zorgvilla Nova

info@zorgvillanova.nl

Dorpstraat 57, 7948 BM Nijeveen

The Netherlands